Projekt grantowy „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom.” – Os. Zielone 25

Nasza placówka realizuje grant pn. „Poprawa bezpieczeństwa wychowanków i pracowników                               w Placówce Centrum Administracyjnego Nr 2 w Krakowie, w związku z epidemią wirusa COVID-19”                  w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Centrum Administracyjnego Nr 2 w Krakowie, os. Zielone 25, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 13 328,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 1 999,20 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

Najbardziej istotnym planowanym efektem jest poprawa bezpieczeństwa wychowanków                                           i pracowników Placówki. Zakupione sprzęty znacznie wpłyną na komfort życia podopiecznych oraz   wykonywania pracy między innymi przez wychowawców. Dzięki nowym sprzętom oraz zapasem środków ochrony indywidualnej Placówka Centrum Administracyjnego Nr 2 w Krakowie będzie postrzegana, jako bezpieczne miejsce, w którym zarówno wychowankowie, jak i pracownicy mają zapewnione godne warunki pracy i życia oraz niezbędne środki do walki z wirusem i jego skutkami.

Opis planowanych efektów:

  1. Doposażenie Placówki opiekuńczo-wychowawczej w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią, a także jej skutkami.
  2. Doposażenie stanowisk pracy personelu oraz wychowanków Placówki opiekuńczo-wychowawczej w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany    ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej                         w Krakowie.