Kontakt

Centrum Administracyjne Nr 2
w Krakowie
Osiedle Szkolne 27
31-977 Kraków

Tel: 12 644-51-70
Fax: 12 644-01-55
email: sekretariat@centrumadministracyjnenr2.pl

Dyrektor:
Bożena Kozera

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

  • os. Szkolne 27          12/644-51-70  
  • os. Zielone 25          12/644-20-18
  • ul. Koprowa 4            12/307-26-96
  • os. Willowe 19         12/644-87-58
  • ul. Naczelna 12/1     12/415-62-27 w. 215
  • ul. Naczelna 12/2      12/415-62-27 w.217

Specjaliści Centrum Administracyjnego nr 2

Pedagog Ilona Supranowicz

Pracownik socjalny Artur Pikiel

POW typu interwencyjnego, K-ów ul.Naczelna 12

tel. 12/415 04 23 w.203, 202

Psycholog Jadwiga Sumara

POW ul. Naczelna 12/2 tel. 12/415 04 23.w.205

POW os. Willowe 19 tel. 12/644 87 58

Psycholog Aleksandra Januś

POW ul. Naczelna 12/1 tel. 12/415 04 23.w.205

POW ul. Koprowa 4 tel. 12/307 26 96

Psycholog Patryk Kamiński

POW os. Szkolne 27 tel. 12/644 51 70 w. 111

POW os. Zielone 25 tel. 12/644 20 18

Psychoterapeuta, terapeuta uzależnień Patryk Kamiński

CA nr 2 , os. Szkolne 27 tel. 12/644 51 70 w. 111

Pracownik socjalny Grażyna Łukasik

POW os. Szkolne 27

POW os. Zielone 25

POW os. Willowe 19

POW ul. Koprowa 4

Przyjęcia stron w siedzibie CA nr 2 os. Szkolne 27, tel. 12/644 51 70 w. 113