O nas

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Centrum Administracyjne nr 2 Kraków os. Szkolne 27 jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków i zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną oraz organizacyjną dla 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Przedmiotem działalności Placówek obsługiwanych przez Centrum jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych w tym emocjonalnych, społecznych i religijnych dzieciom i młodzieży, w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO NR 2

1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego – 15 miejsc,

31-421 Kraków, ul. Naczelna 12/1; tel. 12/415-62-27 w. 215

Wychowawca  Koordynator: Jarosław Borkiewicz

 e-mail: naczelna1@centrumadministracyjnenr2.pl

2. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego – 16 miejsc,

31-421 Kraków, ul. Naczelna 12/2, tel. 12/415-62-27 w.217

Wychowawca Koordynator Agata Rymarowicz

e-mail: naczelna2@centruadministracyjnenr2.pl

3. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego – 14 miejsc,

31-901 Kraków, os. Willowe 19, tel.12/644-87-58

Wychowawca Koordynator Jowita Kołodziejczyk

e-mail: willowe@centrumadministracyjnenr2.pl

4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego – 14 miejsc,

31-977 Kraków, os. Szkolne 27, tel. 12/644-51-70

Wychowawca Koordynator Agnieszka Broś

e-mail: szkolne@centrumadministracyjnenr2.pl

5. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego – 10 miejsc,

31-971 Kraków, os. Zielone 25, tel.12/644-20-18

Wychowawca Koordynator Dorota Łopacka – Góra

e-mail: zielone@centrumadministracyjnenr2.pl

6. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego – 8 miejsc,

30-898 Kraków, ul. Koprowa 4, tel. 12/307-26-96

Wychowawca Koordynator Aneta Kusak

e-mail: koprowa@centrumadministracyjnenr2.pl